Τι είναι ο κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation) – Provider Software, Services and cloud solutions

Τι είναι ο κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation)

Τι είναι ο κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation)

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό της Ευρωπαικής ένωσης GDPR (EU General Data Protection Regulation), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του και αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.

Αυτά μπορεί να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ατόμου, το φύλο του, την ηλικία του, τον τόπο διαμονής, την οικογενειακή του κατάσταση, την εργασιακή του σχέση αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως τις συνήθειές του, και τις προτιμήσεις του.
Η εταιρεία πρέπει να εξετάσει την αλλαγή ή και προσαρμογή των πληροφοριακών της συστημάτων για να συμμορφωθεί με όρους όπως:

>> Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
>> Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση
>> Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling)
>> Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data)
>> Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
>> Εφαρμογής της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα»
>> Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Πηγή: commerce.gr

Share This


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες. Όλες οι απαντήσεις δημοσιεύονται με αναφορές και links.

[contact-form-7 id="11" title="Πάμε για λύσεις ..."]
b2b b2c cloud erp erp gdpr αυτοματισμός erp εκπαίδευση erp πάροχος erp σεμινάρια ERP υποστήριξη ERP