Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση που θα έπρεπε να κάνετε κατά την αναζήτηση ενός ιδανικού συνεργάτη. Εάν ένας πάροχος σας απαντήσει πως «δουλεύει» περισσότερο τις εφάπαξ λύσεις συστημάτων ERP, θα...