Κατά το παρελθόν, ήταν πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποστηρίξουν το αυξημένο κόστος που παραδοσιακά συνοδεύει τα λογιστικά συστήματα επιχειρησιακού επιπέδου. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός πως οι...